آموزشگاه فن آوران نوآور

درخواست مشاوره آموزشگاه فن آوران نوآور آموزشگاه فنی و حرفه ای فن آوران نوآور به عنوان واحد آموزش های فنی حرفه ای، دوره های مهارت محور رشته های حسابداری ، کامپیوتر را برگزار می نماید. همچنین این آموزشگاه، ارائه دهنده گواهینامه های لازم جهت دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش است. جهت …

آموزشگاه فن آوران نوآور ادامۀ مطلب »