پیچ استیل مهدی

پیج استیل مهدی

واردکننده انواع پیچ و مهره استیل ، پیچ خودکار و انواع مهره جهت صنایع نفت ، آب ، گاز، پتروشیمی و صنایع غذایی