تبسم سپید سلامت

شرکت تبسم سپید سلامت

با هدف ایجاد رابطه ای مناسب بین صاحبان خدمت از طرفی و متقاضیان از طرف دیگر بصورت قانونی ثبت و تاسیس گردید. ارائه خدمات دندانپزشکی با اتکا به گروه کثیری از دندانپزشکان متخصص ، مجرب و کارآزموده در مطب ها و کلینیکهای خصوصی مجهز از جمله این خدمات میباشد. دارندگان کارت «تبسم سپید» با دریافت و ارائه کارت عضویت به همراه کارت ملی در مراکز طرف قرارداد از کاهش قابل ملاحظه  ، خدمات مطلوب و تحت نظارت بهرمند میگردند . این امر موجب حفظ سلامتی و کاهش هزینه های درمان خانواده خواهد گردید

شرکت تبسم سپید سلامت

با هدف ایجاد رابطه ای مناسب بین صاحبان صنعت و خدمات از طرفی و متقاضیان از طرف دیگر بصورت قانونی ثبت و تاسیس گردید . ارائه خدمات دندانپزشکی با اتکا به گروه کثیری از دندانپزشکان مجرب و کارآزموده در مطب ها و کلینیکهای مجهز از جمله این خدمات میباشد. دارندگان کارت «تبسم سپید» با دریافت و ارائه کارت عضویت به همراه کارت ملی در مراکز طرف قرارداد از تخفیف های واقعی و خدمات مطلوب و تحت نظارت بهرمند میگردند . این امر موجب حفظ سلامتی و کاهش هزینه های درمان خانواده خواهد گردید

بیمه-دندانپزشکی-شرکت-تبسم-سپید-سلامت
همراه شما خواهیم ماند ، برای حال و آینده …
تماس با ما